Wykup lokalu komunalnego

Najemca lokalu mieszkalnego od Gminy, który zawarł umowę najmu na czas nieoznaczony, może wystąpić z wnioskiem o jego wykup. Po podpisaniu protokołu rokowań należy skontaktować się z kancelarią w celu ustalenia terminu podpisania umowy sprzedaży, która dla jej ważności musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

To Kupujący, a nie Gmina, ma prawo wyboru kancelarii notarialnej. Kupujący wskazuje Gminie naszą kancelarię, a my kontaktujemy się z Gminą i odbieramy potrzebne dokumenty. Przed podpisaniem aktu notarialnego Kupujący musi zapłacić całą cenę sprzedaży na rzecz Gminy.

Wymagane dokumenty:

  • dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport,
  • protokół rokowań.

Koszty:

  • taksa notarialna - wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wartości nieruchomości,
  • opłata sądowa.