Kancelaria

Kancelaria Notarialna Magdaleny Pudło-Rokity we Wrocławiu oferuje Państwu pełen zakres usług notarialnych zgodnie z ustawą Prawo o notariacie. Sporządzamy akty notarialne, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Na żądanie stron przygotowujemy również projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, oraz dokonujemy innych czynności wynikających z odrębnych przepisów oraz czynności, którym Strony pragną nadać formę notarialną.