Testament

Testament jest jedynym sposobem rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci. W przypadku braku testamentu mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, a więc dziedziczeniem przez osoby wskazane w Kodeksie cywilnym. Testament wyłącza dziedziczenie ustawowe, można w nim wskazać osoby spoza kręgu określonego w kodeksie i wówczas to one będą dziedziczyć po spadkodawcy. Osobom, które w ten sposób zostaną pozbawione dziedziczenia, a znajdują się w kręgu spadkobierców ustawowych, przysługuje natomiast prawo do zachowku.

Najczęściej w testamencie spadkodawca tylko wskazuje osoby, które mają po nim dziedziczyć. Istnieje też jednak odmiana testamentu, tzw. testament z zapisem windykacyjnym, w którym można postanowić, że dana osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Nie wchodzi on wówczas w skład masy spadkowej, która przysługuje współspadkobiercom.

Przedmiotem zapisu może być:

  • rzecz oznaczona co do tożsamości (np. nieruchomość),
  • zbywalne prawo majątkowe,
  • przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,
  • ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Testament z zapisem windykacyjnym wymaga dla swojej ważności formy aktu notarialnego.

Aby sporządzić każdy testament u notariusza, należy, oprócz danych testatora, podać dane spadkobierców (imiona i nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL lub datę i miejsce urodzenia), a jeśli jest ich więcej niż jeden, określić wysokość ich udziałów w spadku. Do przygotowania testamentu z zapisem windykacyjnym potrzebne jest natomiast określenie przedmiotu zapisu (jeśli jest to nieruchomość – numer księgi wieczystej).

Koszty:

  • koszt testamentu to 200 zł (plus VAT 46,00) plus koszt wypisów, których cena jest uzależniona od ilości stron 6 zł (plus VAT 1,38 zł) za stronę, natomiast testamentu windykacyjnego – 200 zł (plus VAT 46,00)
  • plus koszt wypisów.