Rozdzielność majątkowa

Zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w momencie zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Jak stanowi jednak art. 47 kro małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność tą rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Rozdzielność majątkowa charakteryzuje się brakiem majątku wspólnego i występowaniem dwóch odrębnych majątków małżonków. Gdy umowa wprowadzająca rozdzielność zawierana jest w trakcie trwania małżeństwa, małżonkowie stają się współwłaścicielami swojego majątku wspólnego w udziałach wynoszących po 1/2 części. Mogą dokonać podziału mienia w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Każdy z nich zachowa wówczas te składniki, które mu przypadły na skutek podziału oraz wszystko to, co nabył po wprowadzeniu rozdzielności.

Do przygotowania umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową przed zawarciem małżeństwa wystarczą tylko dane przyszłych małżonków, a po zawarciu związku małżeńskiego - dane małżonków i odpis skrócony aktu małżeństwa.

Koszty:

  • koszty zawarcia intercyzy to 400 zł (plus VAT 92 zł) oraz koszy wypisu za jedną stronę 6 zł (plus VAT 1,38 zł).