Poświadczenie za zgodność z okazanym dokumentem

W niektórych sytuacjach musimy posłużyć się dokumentem w kilku miejscach jednocześnie, co jest niemożliwe, gdy dysponujemy tylko jednym oryginałem. Ma to miejsce na przykład w przypadku aplikowania na studia na różne uczelnie, do czego potrzeba kilku świadectw dojrzałości lub ubiegania się o odbycie szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy czy też udziału w szeregu przetargów, podczas gdy do każdego z nich wymagany jest odpis z KRS lub inny dokument.

Rozwiązaniem tego problemu jest sporządzenie odpisu takiego dokumentu, czyli poświadczenie jego zgodności z tym, co zostało okazane notariuszowi. Należy przynieść do kancelarii oryginał dokumentu, notariusz wykona jego kopię i umieści na niej lub na osobnej kartce trwale z nią złączonej odpowiednią klauzulę. Ważne by mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Koszty:

  • Koszt poświadczenia za zgodność z okazanym dokumentem wynosi: 6,00 zł (plus VAT – 1,38 zł) za jedną stronę dokumentu.