Poświadczenie podpisu

Niektóre czynności wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Ma to miejsce na przykład w przypadku umowy zbycia udziałów w spółce z o.o., czy umowy zbycia przedsiębiorstwa. Mogą Państwo również poświadczyć podpis pod innymi dokumentami np. pod zgodą na wyjazd dziecka zagranicę lub zgodną na wyrobieniu dziecku paszportu.

Aby poświadczyć podpis na dokumencie, należy stawić się z napisaną umową lub oświadczeniem w kancelarii notarialnej i tam podpisać ją w obecności notariusza, który stwierdzi własnoręczność podpisów odpowiednią klauzulą dołączaną do dokumentu.

Koszty:

Koszt poświadczenia jednego podpisu wynosi:

  • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300,00 zł (plus VAT - 69 zł),
  • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20,00 zł (plus VAT – 4,60 zł).