Podział majątku wspólnego

Po ustaniu wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, czy to na skutek zawarcia umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami czy też na skutek prawomocnego postanowienia sądu orzekającego rozwód, powstaje problem podziału majątku wspólnego. Jeżeli małżonkowie albo byli małżonkowie chcą załatwić sprawę w sposób szybki i bezsporny, mogą to zrobić u notariusza.

W tym celu muszą przedłożyć:

  • umowę wprowadzającą rozdzielność majątkową, lub
  • prawomocne postanowienie rozwodowe.

Ponadto strony umowy o podział majątku wspólnego muszą określić, jakie elementy wchodzą w jego skład. Jeśli będą to nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, potrzebny będzie numer księgi wieczystej. Stopień szczegółowości listy zawierającej składniki majątku zależy od samych zainteresowanych. Przykładowo mogą oni bardzo dokładnie określić wyposażenie mieszkania (opisać meble, sprzęt RTV i AGD i inne) albo podać ogólnie „lokal mieszkalny wraz z wyposażeniem”.

Koszty:

  • taksa notarialna - wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wartości majątku
  • opłata sądowa.