Opłaty notarialne

 

W Kancelarii Notarialnej Magdaleny Pudło-Rokity we Wrocławiu uzyskają Państwo szczegółowe informację o wysokości wszelkich należności w związku z planowaną przez Państwa czynnością, w tym celu proszę o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.

 

Zapraszam do kontaktu.

Wynagrodzenie notariusza

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), obecnie 23%. Zasadniczo wynagrodzenie notariusza jest uzależnione od wartości przedmiotu czynności notarialnej, jednakże w przypadku wielu czynności, wprost wymienionych w paragrafach od 8 do 16 powołanego rozporządzenia, wysokość taksy notarialnej została określona kwotowo.

na opłaty notarialne składa się

TAKSA NOTARIALNA

 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

opłaty sądowe

 

zgodnie z ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Podatki

 

podatki od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn oraz podatek VAT

Maksymalna stawka taksy notarialnej jest uzależniona od wartości przedmiotu umowy i wynosi:

 

1) do 3000 zł – 100 zł,

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

 

W niektórych przypadkach taksa maksymalna wynosi 1/2 stawki przewidzianej powyżej lub 1/4.

 

Poniżej wskazujemy stałe opłaty za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 

Podstawa prawna

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej